CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS ( final )
GRUP A
CLASSIF. EQUIP ANADA TORNADA PEN. TOTAL
1 E - Yes I do 33 32 65
2 A - Panathikafkos 31 31 62
3 C - El Ciervo 33 31 -4 60
4 K - Chupingo 30 27 57
5 G - Double Bubble 29 29 -4 54
6 J - Freeball 26 28 54
7 H - La República 26 27 53
8 I - Consell del mestre 24 28 52
9 B - Singular 26 24 50
10 D - APB 27 23 50
11 L - Sistematicks 18 32 50
12 F - Las Lobas 22 22 44
13 N - El Castell 21 16 37
14 M - L’últim de SBD 0 0 0
GRUP B
CLASSIF. EQUIP ANADA TORNADA PEN. TOTAL
1 D - Golden APB 33 33 66
2 N - Free Damm Pool 34 31 65
3 I - l’Industrial 31 33 64
4 M - Pool Runners 31 30 61
5 C - Almogàvers 32 27 59
6 F - Mobi Stars 29 31 -4 56
7 J - Enchuskeytor’s 31 27 -4 54
8 H - Nogoyuna team 23 29 52
9 A - Kalimist 26 24 50
10 B - Plural 21 28 49
11 G - Fun Mobi 24 21 -4 41
12 K - La Festa 20 18 38
13 E - Toixons 13 15 28
14 L - L’últim de TRSA 0 0 0
ANADA
ABCDEFGHIJKLMN
A3322313323132
B1121323131332
C1331333223333
D2213312112333
E2331232332333
F1111211321233
G3203132322233
H1112232322232
I1323111121332
J2123122221233
K0312232233333
L3110122202031
M0000000000000
N2211111221133
TORNADA
ABCDEFGHIJKLMN
A2312332133233
B2221212112233
C1231322333233
D3212122111133
E2332313223233
F1213112112133
G1322332322132
H2222122331232
I3313231131133
J1313232113233
K1213122331233
L2223233232233
M0000000000000
N1110112211113
ANADA
ABCDEFGHIJKLMN
A3113233122311
B1113222121311
C3333323213312
D3313333223331
E0111110111311
F2211333323321
G1221312213321
H1211312213312
I3322312223332
J2232323323312
K2311311111311
L0000000000000
M3331322303332
N3323333222332
TORNADA
ABCDEFGHIJKLMN
A1313121213321
B3223122133321
C1213232132331
D3233233233321
E1101121111311
F3322323113323
G2211221113311
H3221313213323
I2332333233312
J3011333313321
K1121311111311
L0000000000000
M2212323232332
N3333303023332
Powered by judsign.com